O spoločnosti

Naša spoločnosť  OPTIKO s.r.o. je  pokračovateľ  rodinných stavebných firiem postavených na tradíciách  súkromnej stavebnej firmy z roku 1924, ktorá pôsobila v oblasti stavebníctva až do roku 1948, kedy bola znárodnená.

V rodine Kozáčkovcov je stavebníctvo tradíciou, ktorej sa a venuje už štvrtá generácia staviteľov a stavebných inžinierov. Začiatky jej pôsobenia siahajú do minulého storočia, nakoľko táto rodinná firma bola postavená na tradíciách súkromnej rodinnej stavebnej firmy z roku 1924.

Vízie a ciele

Dlhodobou víziou spoločnosti je poskytovať investorom komplexné portfólio služieb a tým pomáhať realizovať ciele a investičné zámery aj tých najnáročnejších klientov. Dlhoročné skúsenosti a dokonalé poznanie trhu nám pomáhajú túto našu víziu napĺňať už niekoľko desaťročí.

Naša spoločnosť sa rokmi vyvíjala a rástla, musela prekonávať rôzne prekážky akou bezpochyby bolo napríklad aj jej znárodnenie. Tradičné hodnoty však v tejto spoločnosti ostali zachované.

Portfólio aktivít

Základné hodnoty spoločnosti

Férový prístup
K našim investorom pristupujeme ako k partnerom, komunikujeme otvorene a seriózne.

Zodpovednosť
Ku každej zákazke pristupujeme maximálne zodpovedne, našim cieľom je spokojný investor.

Profesionalita
Poskytovanie služieb na vysokej profesionálnej úrovni je našou najdôležitejšou prioritou.